ALMA školička

Název projektu: Zřízení péče o děti Veselá školička AlMa

Registrační číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015594

Název projektu: Zařízení péče o děti Veselá školička Alma (2020-2022)

Příjemce podpory (název): Mateřská škola ALMA, z.s.

 

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Harmonogram projektu: 1.2.2018 – 31.1.2020

Kapacita zařízení: 12

Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění


Spřátelené weby

 

Kontakt

Mateřská škola AlMa,z.s.

Do Klecánek 133,
Klecany 250 67

tel.: +420 603 18 73 61
tel.: +420 732 30 44 96

e-mail: almaskolka@seznam.cz
             alenapp@seznam.cz

číslo účtu: 2201162136/2010