ALMA školička

Logopedie

Logopedie je obor speciální pedagogiky, který se věnuje poruchám komunikace (mluvené i psané) a vadám řeči. V současnosti přibývá řečových nedostatečností , a proto je velmi důležité se věnovat řečovému vývoji již u malých dětí a to i v rámci logopedické prevence.

Naše odborná logopedická intervence ( péče) se zabývá diagnostikou a následnou terapií narušené komunikační schopnosti a s tím spojených poruch. Terapie narušené komunikační schopnosti probíhá formou individuální péče a skupinových terapií - kroužků.

Nabídka skupinové terapie má rozličné zaměření, členění i vzhledem k věkovým kategoriím, a tudíž je vhodná pro všechny děti s narušenou komunikační schopností a také pro děti jako logopedická prevence a příprava na vstup do školy.

Logopedická péče a kroužky jsou otevřeny také v sobotu.

Logopedická výuka

V naší školce od září zajišťujeme pravidelnou a individuální logopedickou péči za měsíční příplatek ke školnému +500,-Kč. Jaké to pro Vaše dítě přináší výhody? Každodenní individuální logopedickou péči (tj. dopoledne i odpoledne cc 15 - 20minut) a jednou za 14 dní individuální konzultaci rodičů s naší paní logopedkou v délce 30 minut. Dále vedení logopedického denníku.

Spolupráce rodičů při logopedické péči je nutná.

Pro více informací volejte: 603 187 361, 732 304 496

Individuální logopedická a speciálně-pedagogická péče

Logopedickou intervenci a péči pojímáme komplexně v kontinuitě s dalšími funkcemi, a proto rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, sluchové a zrakové vnímání a celý rozumový vývoj dítěte.

Při první návštěvě se uskutečňuje vstupní vyšetření, z kterého se potom vychází při následné péči.

Délka terapie:

  • vstupní vyšetření a terapie cca 45 min
  • následné terapie 25 – 30 min

Po celou dobu vyšetření a terapie jsou rodiče s dítětem přítomni (nedohodneme-li se jiným způsobem)

S sebou si vždy přineste linkovaný sešit formátu A4 ( již při první návštěvě) a boty na přezutí.

Na každou návštěvu je nutné se dopředu telefonicky objednat ne telefonní číslo 603187361,732 304 496.

Nejedná se o zdravotnické zařízení, nemáme smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou, a proto péči hradíte sami (viz ceník ).

Seznam kroužků na školní rok 2016/2017 naleznete zde.

 

KROUŽEK LOGOPEDIE PRO NEJMENŠÍ - HRÁTKY SE SLOVÍČKY: od 11.9. nabízíme kroužek logopedické prevence od 9,30 - 10,15. Více informací získáte ve školce.

 

Přihlášky:

 

 

Je opravdu důležitá správná výslovnost u dítěte před nástupem do školy?

 Mnoho dotazů, které rodiče píšou na http://www.skolazvesela.cz ohledně přípravy předškoláka na vstup do školy, se týká právě správné výslovnosti.

Je nutné, aby školák uměl všechny hlásky správně vyslovovat? Nebo se výslovnost sama upraví při čtení?”

Dítě by opravdu mělo umět při nástupu do první třídy všechny hlásky správně vyslovovat.

Nejen z toho důvodu, že v každé třídě se najde dítě, které se ostatním dokáže posmívat i pro menší maličkost, než je šišlavost. Ale musíme si uvědomit, že náplní hodin českého jazyka je mimo jiné i skládání slabik a slov z písmenek a později samozřejmě psaní diktátů. A pokud dítě nahrazuje např. hlásku R hláskou U nebo J, tak tuto náhradní hlásku použije i při skládání slov a v diktátech.

Takže místo „pes Rek“ dítě složí (respektive napíše) „pes Uek“. A pokud ještě navíc i takzvaně „šišlá“, je z těchto jednoduchých slov rázem „peš Uek“. A když náhodou zapomene na mezeru mezi slovy, máme hned nové slovo „pešUek“. A věřte mi, že napsat velké písmeno uprostřed slova nedělá některým dětem „těžkou hlavu“.

Další problém je samozřejmě při čtení. Děti sice zpočátku čtou pouze slova a krátké věty, ale textu stále více a více přibývá a po Vánocích čtou i několikavětné texty. A čím více se děti ve čtení zdokonalují, tím více se vada výslovnosti zvýrazňuje. Dítě začíná odmítat číst nahlas před celou třídou, diktáty jsou nerozluštitelné. A když k tomu ještě přičteme již výše zmiňované posmívání některých dětí, je opravdový problém na světě. A nemusí to být jen věty typu: Ty šišláš jak mimino. Děti mohou druhému ublížit i nechtíc. Věta: “Ty mluvíš jak můj malý brácha”, opravdu může dítě zabolet. A přitom ten dotyčný, který větu vyslovil, to nemyslel nijak zle. Pouze konstatuje.

Rodiče se pak diví, že jejich dítěti se ve škole nelíbí, že se mu tam nechce, ráno ho bolí bříško, nemá ve třídě kamarády. A přitom se těmto problémům dalo tak snadno předejít. Stačilo, aby rodiče přestali nad svým dítětem přemýšlet jako nad batoletem, přestali tu šišlavost považovat za roztomilou a přestali věřit tomu, že se něco spraví „samo“. Je nutné co nejdříve začít s dítětem důsledně  provádět nápravu.

 Podíváme se teď blíže na  nejčastější chyby.

 Zjistěte, zda dítě nezaměňuje hlásky A a O. Pokud dítě vyslovuje „bata“ místo bota, „akna“ místo okna, „naha“ místo noha, neprodleně zaveďte dítě k vyšetření na ORL (ušní, nosní, krční). Za záměnu těchto hlásek může (mimo jiné) zvětšená nosní mandle. Argumenty sousedek, že pokud dítě nemá často rýmu a v noci nechrápe, tak nemůže mít zvětšenou nosní mandli, vůbec neberte v potaz. Časté rýmy nebo noční chrápání je jen možný průvodní jev zvětšené nosní mandle, nemusí však být nutný. Zvětšená nosní mandle totiž způsobuje, že dítě neslyší drobné rozdíly ve výslovnosti. A zaměňování právě hlásek A a O opravdu nemůžete svádět na to, že dítě je ještě malé. Po odstranění zvětšené nosní mandle se sluch do tří týdnů zlepší a dítě většinou samo výslovnost hlásek upraví. Pokud Vám lékař na ORL zvětšenou nosní mandli nepotvrdí, trvejte na vyšetření sluchu.

 Další chybou ve výslovnosti je tvoření hlásek v hrdle. Kromě hlásky J, H a CH, které se tvoří už v hrtanu, se ostatní hlásky tvoří v dutině ústní. Ať již v zadní části dutiny ústní (K a G) nebo v přední části, ale vždy bez rušivých hrdelních zvuků. Ani u hlásek J, H a CH se nesmí ozývat chrčivý zvuk.

Častou chybou je již zmíněné vystrkování jazyka mezi zuby. Pokud se Vám zdá, že dítě jazyk vystrkuje „jenom někdy“, zjistěte, při které hlásce se to stává. Potom dítěti dejte zopakovat několik „problémových“ slov za sebou. Např. pokud dítě vystrkuje jazyk při hlásce C, S a Z, nechte dítě opakovat např. věty: Cilka cucá citron. Saša staví sněhuláka. Brzy přijde zima.

Děti často vystrkují jazyk i při výslovnosti hlásek Č, Š, Ž, dále D, T, N, Ď, Ť, Ň a také velmi často u hlásky L.

Hláska L je velmi důležitá a zároveň velmi náročná na motoriku jazyka. Rodiče si nám často stěžují, že přišli na logopedii s tím, že jejich dítě neumí R a Ř a logopedka místo toho začala dítě učit vyslovovat hlásky N, D a T. Logopedka má však k tomuto postupu velmi dobrý důvod – to, že dítě špatně (nebo vůbec) vyslovuje hlásku R je způsobeno právě nesprávným postavením jazyka při výslovnosti hlásky L. A špatné postavení jazyka při výslovnosti hlásky L je způsobeno tím, že má dítě špatně postavený jazyk při výslovnosti hlásek N, D a T.

Vše totiž na sebe navazuje.  Když má dům špatné základy, těžko začneme opravou střechy.

                                                                          zpracováno dle http://www.skolazvesela.cz


Spřátelené weby

 

Kontakt

Mateřská škola AlMa,z.s.

Do Klecánek 133,
Klecany 250 67

tel.: +420 603 18 73 61
tel.: +420 732 30 44 96

e-mail: almaskolka@seznam.cz
             alenapp@seznam.cz

číslo účtu: 2201162136/5500