ALMA školička

Provozní řád centra

Provozovatel: Mateřská škola ALMA, z.s.
Adresa: Do Klecánek 133, Klecany 25067
IČ: 24267376
Provoz zahájen: 1.11.2012

platnost Provozního řádu od: 1.2.2016

Do Mateřské školy Alma,z.s. děti přijímáme během celého roku. Dětská skupina je pravidelně otevřena ve všední dny od 7°°h do 17°°h, a to i v období prázdnin. V období svátků, vánočních prázdnin a o víkendech je dětská skupina zavřena. Provoz jen dle dohody s rodiči. Mimo provozní dobu je možné zajistit individuální hlídání.

K docházce do Dětské skupiny je možné přijmout pouze zdravé dítě. V případě nevolnosti, onemocnění či úrazu dítěte, školka oznámí telefonicky skutečnost rodiči a vzájemně se domluví na dalším postupu.

Je určena pro děti od 2 – 6 let. Denní kapacita je 12 dětí.

Dítě je možno přihlásit do Mateřské školy Alma,z.s. v různém časovém rozsahu. Konkrétní možnosti a kombinace docházky včetně ceny jsou uvedeny v sekci Ceník.

Příchod do Dětské skupiny na celodenní od 7°°h – 17°°h (pozdější příchod pouze po předchozí individuální dohodě – od 9 h začíná dopolední program, často i mimo prostory školky).
Dopolední docházka: od 7°° - 12,30 (13°°nejpozději, jinak je dítě uloženo).
Odpolední docházka: 11,30 (12°°nejpozději) – 17°°.
Oběd: 11,45 – 12,15 Ukládání dětí (čtení pohádky): 12,30 – 13°°viz sekce Harmonogram dne.

Příchod na odpolední blok v 11.30h – 12h (odpolední blok začíná obědem ve 12h).
Vyzvedávání dítěte mezi 15°°h – 17°°h je možné libovolně kdykoliv, mimo tuto stanovenou dobu po předchozí domluvě nebo dle pravidelného času uvedeného v evidenčním listu dítěte.

Na jakékoli změny standardně domluvených časů příchodů a odchodů dítěte je rodič povinen upozornit předem!
Rodič vždy ráno nahlásí personálu, kdo dítě odpoledne vyzvedne.

Zkušební doba – „zvykání“ 1 – 2 dny bezplatně (jinak dle dohody).

Školička je během dne zamčena, nutno zvonit.

Během dne se mohou rodiče kdykoli informovat na své dítě na telefonním čísle: 603 187 163 nebo 732 304 496.

V případě návštěvy divadla, kina, výlety, ZOO nebo jiná akce (karneval, besídka, mikulášská aj.) budou rodiče informováni dopředu. Těchto akcí se mohou zúčastnit i děti, které obvykle v daný den, či pravidelně školičku nenavštěvují (nutno nahlásit).

Povinnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte

 • Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s vnitřním řádem Mateřské školy Almy a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte ve školce.
 • Rodič je povinen sdělovat školce skutečnosti důležité pro pobyt dítěte ve školce, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.
 • Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení školky..
 • Rodič je povinen dítě přivádět do Dětské skupiny zdravé a vhodně oblečené.
 • Rodič je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě neprodleně.
 • Rodič se zavazuje hradit školné tj. poměrnou část nákladů na provoz Mateřské školy Almy,z.s. v souladu s platebními podmínkami.
 • V případě nevolnosti dítěte během pobytu dítěte ve školičce je rodič povinen po telefonickém vyzvání si dítě odvést domů či k lékaři.

 

Vaše finance jsou použity:

 • odměny personálu
 • nájem prostorů a zahrady
 • elektřina, voda, topení, odpad
 • všechny opravy a provoz Dětské skupiny
 • vybavení a jeho opotřebení – nutná častá obměna
 • hračky, didaktické pomůcky, stavebnice, skládačky, herní prvky aj.
 • odrážedla, kola, sportovní pomůcky, míče
 • hudební nástroje
 • pískoviště – písek, vybavení
 • výtvarný materiál (barvy, lepidla, barevné papíry, pastelky, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
 • čistící a hygienické prostředky a úklid školky
 • péče o zahradu
 • prádelna a prací prostředky (povlečení a přikrývky, plyšové hračky, polštáře, ručníky, deky)

 

Platební podmínky Mateřské školy Alma, z.s.:

Děti jsou přijímány v průběhu celého roku. Školné se hradí dle počtu navštěvovaných dnů měsíčně, ode dne nástupu do Mateřské školy Alma. Školní rok je rozdělen na 10 měsíců „školních” (září – červen) a 2 měsíce „prázdninové”, tj. prázdninový provoz (Letní školka – červenec, srpen).

Školné je možno splácet ročně, půlročně nebo měsíčně. Při dlouhodobé platbě předem možnost uplatnění slev.

Platba školkovného je splatná k 1. dni v měsíci, ve kterém bude dítě do školky chodit. Strava se hradí k poslednímu dni v měsíci (na základě odchozených dnů).
Školné je stanoveno smluvně. Ze sociáních důvodů je možné domluvit individuálně.

Z důvodu nemoci či jiných rodinných důvodů (dovolená rodičů atd.) se školkovné nevrací. Zameškané dny je možné nahradit v době, kdy dítě obvykle nechodí a to nejpozději do dvou měsíců zpětně. Pokud dítě chybí déle než měsíc a rodič si přeje místo ve školičce pro své dítě zachovat, je potřeba zaplatit 50% školkovného.
Školkovné nelze měsíčně měnit – nutno změnit ve „Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu““.

Dítě je možné kdykoli během školního roku odhlásit. Pokud nedochodí měsíc – školné se nevrací.

Pokud se Vaše platba zpozdí, budete vyzváni k zaplacení. Pokud neobdržíme školné včas, místo ve Veselé školičce Alma bude nabídnuto jinému zájemci. Děti navštěvující školičku celodenně nebo děti, které mají frekventovanější docházku než Vaše dítě, mají přednostní právo na umístění. Vašemu dítěti se budeme snažit nabídnout jinou časovou alternativu docházky.

Školné se nevztahuje na akce –výlety, besídky, kurz plavání, solná jeskyně, kroužky.

Platby je možné provádět osobně ve školce na adrese Do Klecánek 133, Klecany 25067 u ředitelky školičky oproti platebnímu potvrzení nebo bankovním převodem na číslo účtu Fio 2201162136/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. V případě odlišných jmen rodičů a dítěte, uveďte do poznámky jméno dítěte.

Podmínky přijetí

 • Vyplněná přihláška a souhlas s Provozním řádem a Platebními podmínkami Mateřská škola Alma,z.s.
 • Podepsaná Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte – vyplní dětský lékař
 • Fotokopie průkazu pojištěnce dítěte
 • Potvrzení o zaplacení smluvené částky školného
 • Dítě je do zařízení přijmuto, od doby doručení přihlášky a zaplacení školkovného

 

Výbava do Mateřské školy Alma,z.s.:

Bačkůrky, pyžámko, převlečení na ven dle počasí, převlečení v případě potřeby vyměnit oblečení, oblečení do herny, případně pleny, kartáček na zuby + zubní pasta.

Převlečení je možné v Dětském centru nechávat v přidělené vaku, označeném značkou dítěte.

Školka poskytuje: Peřinku, polštář, prostěradlo. Povlečení je práno každý týden.

Strava

Svačiny a obědy jsou dováženy firmou Ertus – školní jídelny s.r.o. Adresa: Americká 7, Praha 2, 120 00, IČ: 26477475, DIČ: CZ26477475.

Celodenní strava obsahuje: dopolední svačina - 9°°, oběd – 12°°, odpolední svačina 15°°

Pitný režim je zajištěn po celý den.


Spřátelené weby

 

Kontakt

Mateřská škola AlMa,z.s.

Do Klecánek 133,
Klecany 250 67

tel.: +420 603 18 73 61
tel.: +420 732 30 44 96

e-mail: almaskolka@seznam.cz
             alenapp@seznam.cz

číslo účtu: 2201162136/2010