ALMA školička

Provozní řád centra

Provozovatel: Mateřská škola ALMA, z.s.
Adresa: Do Klecánek 133, Klecany 25067
IČ: 24267376
Provoz zahájen: 1. 2. 2012
Zahájení provozu v projektu: 1. 2. 2020
platnost Provozního řádu od: 1. 2. 2016

 

Do Mateřské školy Alma, z.s. děti přijímáme během celého roku.

Dětská skupina je během státních svátků a o víkendech zavřena. Provoz jen dle dohody s rodiči.

Mimo provozní dobu je možné zajistit individuální hlídání.

 

K docházce do školy je možné přijmout pouze zdravé dítě.

V případě nevolnosti, zvýšení teploty, náhlému onemocnění či úrazu dítěte, škola oznámí telefonicky skutečnost rodiči a vzájemně se domluví na dalším postupu.

Dítě nelze ráno přijmout s teplotou, rýmou (virovou – čirá, bakteriální – hutná), průjmem, zvracením, zlomeninou

(sádrou).

Pokud zdravotní stav dítěte neodpovídá definici stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO 1946) jako „stav plné tělesné, duševní a sociální pohody nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady“, je nutné docházku dítěte do Dětské skupiny přerušit až do doby, opětně nastalé tělesné, duševní a sociální pohody.

 

Je určena pro děti od 2 – 6 let. Denní kapacita je 12 dětí.

Dítě je možno přihlásit do školy v různém časovém rozsahu. Konkrétní možnosti a kombinace docházky včetně ceny jsou uvedeny v sekci Ceník.
Příchod do Dětské skupiny na celodenní nebo dopolední blok je mezi 7°°h – 17°°h.
Pozdější příchod pouze po předchozí individuální dohodě. 
Od 9 h začíná dopolední program, často i mimo prostory Dětské skupiny.

Příchod na odpolední blok v 11.30h – 12h (odpolední blok začíná obědem ve  12h).
Vyzvedávání dítěte mezi 15,20 h – 17°°h je možné libovolně kdykoliv, mimo tuto stanovenou dobu po předchozí domluvě nebo dle pravidelného času uvedeného v evidenčním listu dítěte.

Na jakékoli změny standardně domluvených časů příchodů a odchodů dítěte je rodič povinen upozornit předem!
Rodič vždy ráno nahlásí personálu, kdo dítě odpoledne vyzvedne.

Časový harmonogram

7,00 - 8,45         scházení, individuální hry, práce u stolečku
8,45 - 9,00           příprava na svačinu, hygiena
9,00 - 9,30         svačina
9,30 - 10,00      grafomotorické cvičení, rozvoj percepcí
10,00 - 11,30     pobyt venku (přizpůsobeno aktuálnímu počasí)
11,30 - 11,45  hygiena, příprava na oběd
11,45 - 12,15  oběd
12,15 - 12,30  hygiena, příprava k odpočinku
12,30 - 13,00    odchod dětí s dopolední docházkou, ukládání k odpočinku, čtení pohádek
13,00 - 15,00       odpolední odpočinek
15,00 - 15,20     odpolední svačina
15,20 - 17,00    rozcházení dětí, pobyt venku (dle počasí), individuální hry

 

Zkušební doba – „zvykání“ 1 – 2 dny bezplatně (jinak dle dohody).

Škola je během dne zamčena nutno zvonit.

Během dne se mohou rodiče kdykoli informovat na své dítě na telefonním čísle: 732 304 496

V případě návštěvy divadla, kina, výlety, ZOO nebo jiná akce (karneval, besídka, mikulášská aj.) budou rodiče informováni dopředu. Těchto akcí se mohou zúčastnit i děti, které obvykle v daný den, či pravidelně školku nenavštěvují (nutno nahlásit).

 

Povinnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte

 • Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s Provozním řádem Mateřské školy Alma a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte ve školce.
 • Rodič je povinen sdělovat chůvám skutečnosti důležité pro pobyt dítěte ve školce, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod.
 • Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení Dětské skupiny.
 • Rodič je povinen dítě přivádět do Dětské skupiny zdravé a vhodně oblečené.
 • Rodič je povinen oznámit školce předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě neprodleně.
 • Pokud rodič dítě z důvodu nepřítomnosti neodhlásí nejpozději do 7,30 v den nepřítomnosti, bude mu započtena cena za stravu za celý nepřítomný den.
 • Rodič se zavazuje hradit školné tj. poměrnou část nákladů na provoz školičky v souladu s platebními podmínkami a to k 1. dni v navštěvovaném měsíci.
 • V případě nevolnosti dítěte během pobytu dítěte v Dětské skupině je rodič povinen po telefonickém vyzvání neprodleně dítě odvést domů či k lékaři.

 

Vaše finance jsou použity:

 • odměny personálu
 • nájem prostorů a zahrady
 • elektřina, voda, topení, odpad
 • všechny opravy a provoz školky
 • vybavení a jeho opotřebení – nutná častá obměna
 • hračky, didaktické pomůcky, stavebnice, skládačky, herní prvky aj.
 • odrážedla, kola, sportovní pomůcky, míče
 • hudební nástroje
 • pískoviště – písek, vybavení
 • výtvarný materiál (barvy, lepidla, barevné papíry, pastelky, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
 • čistící a hygienické prostředky a úklid školky
 • péče o zahradu
 • prádelna a prací prostředky (povlečení a přikrývky, plyšové hračky, polštáře, ručníky, deky)

 

Platební podmínky Mateřské školy Alma, z.s.:

Děti jsou přijímány v průběhu celého roku. Školné se hradí dle počtu navštěvovaných dnů měsíčně, ode dne nástupu do Mateřské školy Alma, z.s.

Školní rok je rozdělen na 10 měsíců „školních” (září – červen) a 2 měsíce „prázdninové”, tj. prázdninový provoz („Letní školka“ – červenec, srpen).

Školné je možno splácet ročně, půlročně nebo měsíčně.

Platba školného je splatná k 1. dni v měsíci, ve kterém bude dítě do školky chodit. Strava se hradí k poslednímu dni v měsíci (na základě odchozených dnů). Školné je stanoveno smluvně. Služba za školné je poskytována s částečnou úhradou nákladů.

Z důvodu nemoci či jiných rodinných důvodů (dovolená rodičů atd.) se školné nevrací. Zameškané dny je možné nahradit v době, kdy dítě obvykle nechodí a to nejpozději do dvou měsíců zpětně. Pokud dítě chybí déle než měsíc a rodič si přeje místo ve školičce pro své dítě zachovat, je potřeba zaplatit 50% školného.

Školné nelze měsíčně měnit – nutno změnit ve „Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu““.

Dítě je možné kdykoli během školního roku odhlásit. Pokud nedochodí měsíc – školné se nevrací.

Pokud se Vaše platba zpozdí, budete vyzváni k zaplacení. Pokud neobdržíme školné včas, místo v Mateřské  škole Alma bude nabídnuto jinému zájemci.

Děti navštěvující Dětskou skupinu celodenně nebo děti, které mají frekventovanější docházku než Vaše dítě, mají přednostní právo na umístění. Vašemu dítěti se budeme snažit nabídnout jinou časovou alternativu docházky.

Školné se nevztahuje na akce –výlety, besídky, kurz plavání, solná jeskyně, kroužky.

Číslo účtu: Fio 2201162136/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, do poznámky jméno dítěte

Podmínky přijetí

 • Vyplněná přihláška a souhlas s Provozním řádem a Platebními podmínkami Mateřské školy Alma,z.s.
 • Podepsaná Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte – vyplní dětský lékař
 • Fotokopie průkazu pojištěnce dítěte
 • Potvrzení o zaplacení smluvené částky školného
 • Přednostní právo na umístění mají děti s celodenní docházkou

 

Výbava do Mateřské školy Alma,z.s.:

Bačkůrky, pyžámko, převlečení na ven dle počasí, převlečení v případě potřeby vyměnit oblečení, oblečení do herny, případně pleny, kartáček na zuby + zubní pasta.

Převlečení je možné ve školičce nechávat v přidělené vaku, označeném značkou dítěte.

Školka poskytuje: Peřinku, polštář, prostěradlo. Povlečení je práno každý týden.

 

Strava

Svačiny a obědy jsou dováženy ze Základní školy a Mateřské školy Klecany – ze školní jídelny Zš a Mš Klecany.                                                                                                

Celodenní strava obsahuje:

dopolední svačina - 9,00
oběd – 12,00
odpolední svačina 15,00

Pitný režim je zajištěn po celý den.

Dítě je nutné odhlásit ze stravy do 7,30 v den, kdy nenastoupí. Pokud odhlášeno není, stravné se započítá za celý den.


Spřátelené weby

 

Kontakt

Mateřská škola AlMa,z.s.

Do Klecánek 133,
Klecany 250 67

tel.: +420 603 18 73 61
tel.: +420 732 30 44 96

e-mail: almaskolka@seznam.cz
             alenapp@seznam.cz

číslo účtu: 2201162136/5500